Dönüşümü engelleyene para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, geçen ay İstanbul’da toplanan ve kentsel dönüşümün yol haritasını oluşturan ‘Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şürası’nda 107 öneri gündeme geldi. Kentsel dönüşüme ilişkin yasal stratejiler, finansmana yönelik stratejiler, öncelikli stratejiler, konut arzına yönelik stratejiler, kamuoyunda farkındalığın oluşturulmasına ilişkin stratejiler ve İstanbul’da kentsel dönüşüme yönelik yeni stratejiler başlıkları altında ele alınan öneriler önem sırasına göre hayata geçirilecek.

RİSKLİ YAPIYA ABONELİK YOK

Dönüşüm sürecinde karşılaşılan zorlukların aşılması için atılacak adımlar dikkat çekiyor.

Kentsel dönüşümde mahkeme süreçleri, yargının da desteği alınarak hızlandırılacak. Riskli yapılar tespit edilirken, engellemeye çalışanlar sebebiyle tespitin güç kullanarak yapılmasına yönelik yasal düzenleme yapılacak. Bunun yanı sıra engel olanlara idari para cezası uygulanacak. Bir yapının riskli olduğunun tespit edilmesi halinde altyapı kurumları tarafından yeni abonelik verilmeyecek. Dönüşüm uygulamalarında uzlaşmazlık durumunda sürecin daha hızlı çözülmesini sağlayacak teknik ve hukuki desteği kapsayan bir arabuluculuk sistemi geliştirilecek. Kentsel dönüşüme açılan davalar nedeniyle oluşan kamu zararı, davanın kaybedilmesi halinde davacıdan talep edilecek.

ARZI ÜST KURUL TAKİP EDECEK

Konut edinimi ve riskli konutların dönüşümünün sağlanması için sağlanacak kredi, destek ve hibelere dezavantajlı gelir gruplarının erişimi yasal düzenlemelerle garanti altına alınacak. Kentsel dönüşüm uygulamalarının 3 temel direğini oluşturan yatırımcı, geliştirici ve inşaatçı faktörlerinin tekel haline gelmesi engellenecek. Konut arzının takip edilmesi için Gayrimenkul Üst Kurulu oluşturulacak. Ulusal ve uluslararası fon ve yatırımcıların sağlayacağı kaynakların kullanılması için Gayrimenkul Sertifikası ihracı yapılarak finansal araçlar zenginleştirilecek.

BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI OLACAK

Kamu ve özel sektör iş birliği sağlanarak, finansman yükünü azaltmak ve yapım maliyetlerini kısıtlayıcı tedbirler almak için sigortacılık sistemi kentsel dönüşüm sürecine entegre edilecek. Bu kapsamda bina tamamlama sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, bina emeklilik sigortası vb. uygulamalar hayata geçirilecek.

Merve Safa Akıntürk

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x